دوشنبه, 21 اسفند 1402 - 14:51
سیطره فرمالیسم بر ارتباطات علمی

سیطره فرمالیسم بر ارتباطات علمی

حمیدرضا جمالی مهموئی
دوشنبه, 20 شهریور 1402 - 09:53
آسایشگاه روح

آسایشگاه روح

کاظم حافظیان رضوی
دوشنبه, 13 شهریور 1402 - 11:10
درهم شدن دوغ و دوشاب در صنعت مقاله‌سازی با هوش مصنوعی

درهم شدن دوغ و دوشاب در صنعت مقاله‌سازی با هوش مصنوعی

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 06 شهریور 1402 - 10:23
سفر باید دست آورد داشته باشد

سفر باید دست آورد داشته باشد

کاظم حافظیان رضوی
دوشنبه, 30 مرداد 1402 - 11:20
وظیفه کتابخانه‌های عمومی در توسعه بیشتر است

وظیفه کتابخانه‌های عمومی در توسعه بیشتر است

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 23 مرداد 1402 - 10:03
کتابخانه‌های عمومی ایران و ایفلا

کتابخانه‌های عمومی ایران و ایفلا

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 16 مرداد 1402 - 09:59
متهم اصلی: مدیریت‌های کوتاه مدت

متهم اصلی: مدیریت‌های کوتاه مدت

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 09 مرداد 1402 - 11:01
کارآگاهان داده و شرافت علمی

کارآگاهان داده و شرافت علمی

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 02 مرداد 1402 - 10:12
در ستایش شرم

در ستایش شرم

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 26 تیر 1402 - 13:12
مدل برابری جهانی Global equity Model دسترسی آزاد

مدل برابری جهانی Global equity Model دسترسی آزاد

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 19 تیر 1402 - 11:40
دسترسی آزاد جدی است

دسترسی آزاد جدی است

سید ابراهیم عمرانی