دوشنبه, 21 اسفند 1402 - 14:51
سیطره فرمالیسم بر ارتباطات علمی

سیطره فرمالیسم بر ارتباطات علمی

حمیدرضا جمالی مهموئی
دوشنبه, 02 بهمن 1402 - 09:56
کتابخانه‌های روستایی پایگاه اجتماعی روستاها

کتابخانه‌های روستایی پایگاه اجتماعی روستاها

فرح حق نژاد؛ ثریا حبیبی
دوشنبه, 25 دی 1402 - 11:12
از عشق که حرف می‌زنم، از چه حرف می‌زنم

از عشق که حرف می‌زنم، از چه حرف می‌زنم

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 18 دی 1402 - 10:50
دانشگاهی بیندیشیم، حرفه‌ای عمل کنیم

دانشگاهی بیندیشیم، حرفه‌ای عمل کنیم

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 11 دی 1402 - 10:45
خبری که داغ دلم را تازه کرد، هنوز ....

خبری که داغ دلم را تازه کرد، هنوز ....

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 04 دی 1402 - 11:04
پلیس سایبری در کتابخانه !!!

پلیس سایبری در کتابخانه !!!

مریم دهقان تنها
دوشنبه, 27 آذر 1402 - 09:55
بخش نرم حرفه را نیز دریابید

بخش نرم حرفه را نیز دریابید

مهری پریرخ
دوشنبه, 20 آذر 1402 - 11:09
اعتبار بخشی به مجلات تقلبی توسط اسکوپوس

اعتبار بخشی به مجلات تقلبی توسط اسکوپوس

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 13 آذر 1402 - 09:36
ایرانداک در سازمان امور استخدامی

ایرانداک در سازمان امور استخدامی

سید ابراهیم عمرانی
شنبه, 11 آذر 1402 - 19:16
پاسخ به جوابیه سخن هفته من می ترسم...

پاسخ به جوابیه سخن هفته من می ترسم...

آمنه جمشید زاده
دوشنبه, 06 آذر 1402 - 11:08
من می‌ترسم ...

من می‌ترسم ...

آمنه جمشید زاده