کد خبر: 41301
تاریخ انتشار: یکشنبه, 04 اسفند 1398 - 08:25

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

پایان سلسله کارگاه های آموزشی خلق داستان تصویری

منبع : لیزنا
کارگاه های آموزشی خلق داستان تصویری و رمان کودک و نوجوان با همکاری انجمن کتابداری شاخه ی جنوب کشور و انتشارات علمی و فرهنگی تهران برگزار شد.
پایان سلسله کارگاه های آموزشی خلق داستان تصویری

به گزارش لیزنا، زهرا شاه نظرنژاد، عضو هیات مدیره و مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی انجمن کتابداری شاخه فارس با اعلام این خبر افزود: کارگاه های آموزشی خلق داستان تصویری و رمان کودک و نوجوان با همکاری انجمن کتابداری شاخه ی جنوب کشور و انتشارات علمی و فرهنگی تهران در اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس برگزار شد. این کارگاه ها با هدف تمرکززدایی از تهران و اشاعه ی در استان های مختلف و همچنین کشف استعدادهای جوان در طی ده جلسه و با حضور 23 هنرجو به کار خود پایان داد.

هنرجویان در کارگاه خلق کتاب تصویری موفق به تولید 14 داستان شدند که البته تعدادی از دوستان بیش از یک داستان خلق کردند.از جمله فعالیت ها و مطالبی که در طی این کارگاه هنرجویان با آن آشنا شدند عبارت است از:

تفاوت کتاب های تصویری و مصور

آشنایی با مبحث مخاطب شناسی و اهمیت آن در سیر تولید کتب تصویری

آشنایی با رابطه ی تصویر و متن طبق نظریه ماریا نیکولایو

آشنایی با مبحث تمرکز زدایی و آشنایی زدایی

شناخت نویسندگان و تصویگران خارجی و داخلی

آشنایی با جوایز بین المللی و داخلی در حیطه ی تصویر و کتب تصویری

توانایی تصویرسازی ذهنی و فاصله گرفتن از روایت و متن

شناخت و اهمیت مفهوم کلیشه شکنی و عبور از قوانین ذهنی

سیر مطالعاتی و اهمیت مطالعه ی نویسنده  در پیشبرد کیفی نویسندگی

در کارگاه خلق رمان کودک و نوجوان ،بدلیل زمان بر بودن اتمام رمان تا نیمه ی فروردین 1399 به هنرجویان فرصت داده شد تا رمان کامل شده را تحویل انتشارات بدهند. قابل ذکر است تمامی هنرجویان در این قسمت رمان های خود را آغاز و تا پایان کارگاه به نیمه رسانده اند. از جمله فعالیت ها و مطالبی که در طی این کارگاه هنرجویان با آن آشنا شدند عبارت است از:

چرا باید رمان بنویسیم و چرا کودکان و نوجوانان باید رمان بخوانند؟

آشنایی به مبحث مخاطب شناسی  و ضرورت آشنایی نویسندگان با این مبحث

اهمیت شناخت نویسنده از خود  و آشنایی با مبحث خودشناسی

ایده و ایده پردازی و گذشتن از ایده های تکراری و کلیشه ای با استفاده از نگاه خلاق و نو به محیط و اتفاقات اطراف

آشنایی با انواع ژانرهای ادبی و خصوصیات آن

نیاز کنونی مخاطب امروز و اهمیت بومی نویسی

بررسی نقاط قوت و ضعف رمان های ایرانی

توجه به دغدغه های کودک و نوجوان و پرداهتن به آنها

چگونگی تبدیل ایده به طرح و اهمیت گستره اجتماعی و درونی کردن ایده ها

آشنایی با بهترین رمان ها و نویسندگان داخلی و بین المللی

نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف رمان های کودک و نوجوان