سه شنبه, 15 اسفند 1402 - 13:09
نقد شاخص h و مقایسه آن با معیار C-Score در ارزیابی پژوهش (٢)

نقد شاخص h و مقایسه آن با معیار C-Score در ارزیابی پژوهش (٢)

C-Score یک معیار کمی است که برای ارزیابی اعتبار مقالات علمی و پژوهشی طراحی شده است. برای اطمینان از کار علمی و ارزیابی آن ، معیار C-Score رویکردی سیستماتیک ارایه می دهد. براین اساس، این معیار به پژوهشگران و جامعه علمی کمک می کند تا قابل اعتماد بودن یافته های منتشر شده را تشخیص دهند.
چهارشنبه, 26 آذر 1399 - 18:41
برقراری ارتباط دوسویه کارا بین جامعه و کتابخانه‌های عمومی هدف انجمن علمی ارتقاء است

برقراری ارتباط دوسویه کارا بین جامعه و کتابخانه‌های عمومی هدف انجمن علمی ارتقاء است

دبیر انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران گفت: انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران، با استمداد از پژوهش‌ها و یافته‌های علمی به روز شده، به دنبال آن است که ارتباط دو سویه و تعاملی بین مردم و کتابخانه‌های عمومی را از هر زمان دیگری برقرار کند.
چهارشنبه, 26 آذر 1399 - 13:11
کتابخانه‌های عمومی؛ ارائه دهندگان اطلاعات و ادبیات و ارتقا دهندگان مطالعه

کتابخانه‌های عمومی؛ ارائه دهندگان اطلاعات و ادبیات و ارتقا دهندگان مطالعه

دکتر کاترینا میچنیک در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی مطرح کرد: کتابخانه‌های عمومی ارائه دهندگان اطلاعات و ادبیات و ارتقا دهندگان مطالعه هستند. این نقش‌های سنتی آن‌هاست اما محدود به این نقش نیستند.
چهارشنبه, 26 آذر 1399 - 11:31
نهاد کتابخانه های عمومی واقعیتی تصورپذیر، علمی و ملموس است

نهاد کتابخانه های عمومی واقعیتی تصورپذیر، علمی و ملموس است

دبیر علمی همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی: نهاد دارای کارکرد اجتماعی ویژه ای است که به نحوی مستقل از اراده اجتماعی به حیات خود ادامه داده و واقعیتی تصورپذیر، علمی و ملموس است که با مقاومت کتابداران دانشگاهی در ایران مواجه شده است.
چهارشنبه, 26 آذر 1399 - 10:15
سخنرانی دکتر کی پی سینگ در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی

سخنرانی دکتر کی پی سینگ در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی

دکتر کی پی سینگ: کتابخانه‌ها به ویژه در این همه گیری کووید ۱۹ با چالش های واقعی در دیجیتالی شدن روبرو هستند. آنها برای اجتناب از تبدیل شدن به هیولایی در آینده باید در سراسر جهان تغییر یابند، بازطراحی شوند و به نوسازی خود دست بزنند و تمام فرآیندها و رویه‌های دستیابی به اطلاعات، بازیابی آنها و اشاعه جریان آزاد اطلاعات را اصلاح کنند.
سه شنبه, 25 آذر 1399 - 16:27
سخنرانی فرانک هویسمنس در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی

سخنرانی فرانک هویسمنس در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی

فرانک هویسمنس گفت: کتابداری بیشتر از هرچیز توانمندسازی شهروندان در یافتن و پردازش اطلاعات و کمک به آنها برای یادگیری بیشتر و یادگیری شخصی است.
سه شنبه, 25 آذر 1399 - 12:09
سخنرانی رئیس منتخب ایفلا در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی

سخنرانی رئیس منتخب ایفلا در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی

رئیس منتخب ایفلا در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی سخنرانی کرد.
سه شنبه, 25 آذر 1399 - 14:24
کارگاه تخصصی معرفی کتاب و نقد و بررسی آثار در دانشگاه سمنان برگزار شد

کارگاه تخصصی معرفی کتاب و نقد و بررسی آثار در دانشگاه سمنان برگزار شد

انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنانکارگاه تخصصی معرفی کتاب و نقد و بررسی آثار در دانشگاه سمنان را برگزار کرد.
سه شنبه, 25 آذر 1399 - 09:50
شانزدهمین برنامه قطب‌نمای آموزش برگزار شد

شانزدهمین برنامه قطب‌نمای آموزش برگزار شد

شانزدهمین برنامه قطب‌نمای آموزش با عنوان «بسترهای ظهور و توسعه گراندد تئوری در پارادایم علوم انسانی» برگزار شد.
سه شنبه, 25 آذر 1399 - 07:07
پانزدهمین برنامه قطب نمای آموزش برگزار شد

پانزدهمین برنامه قطب نمای آموزش برگزار شد

پانزدهمین برنامه قطب نمای آموزش با عنوان «شیوه نگارش نتایج و پیشنهادات در پژوهش‌های دانشگاهی» برگزار شد
دوشنبه, 24 آذر 1399 - 07:35
گزارش شاخص مالکیت معنوی جهانی منتشر شد

گزارش شاخص مالکیت معنوی جهانی منتشر شد

گزارش سالانه شاخص های مالکیت معنوی جهانی داده های مالکیت معنوی را از ادارات مستقر در ۱۵۰ کشور/ منطقه گردآوری و تحلیل می کند.