کد خبر: 41013
تاریخ انتشار: شنبه, 21 دی 1398 - 18:33

داخلی

»

سخن هفته

مشارکت فعالانه در بزرگترین رخداد حرفه ای و علمی: وظیفه ای فردی و گروهی

منبع : لیزنا
رحمت الله فتاحی
مشارکت فعالانه در بزرگترین رخداد حرفه ای و علمی: وظیفه ای فردی و گروهی

 لیزنا؛ رحمت الله فتاحی، معلم علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد: اگر باور داریم که حرفه ما می تواند در روند توسعه کشور و سعادتمندی جامعه نقش داشته باشد، اگر باور داریم که حرکت های جمعی می تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد، و اگر باور داریم که به اشتراک گذاری تجربه و دانش یکی از موثرترین رویکردهای جوامع پیشرفته برای توسعه است، در این صورت باید در رخدادهای همگانی حرفه خود فعالانه مشارکت کنیم.

مشارکت اجتماعی و حرفه ای (همچون عضویت در انجنمها، عضویت در شبکه های اجتماعی، شرکت در انتخابات، مشارکت در همایشها و بویژه همکاری داوطلبانه در فعالیتها) یکی از شاخص های رشد اجتماعی است. بر این اساس، هر یک از ما (اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابداران شاغل) وظیفه داریم تا این شاخص را جدی بگیریم و برای تحقق آن تلاش کنیم. آشکار است که منافع این مشارکت جویی به سود همگان از جمله خود فرد است. بارها در سرمقاله ها و نوشته ها و سخنرانیهای خود بر اهمیت مشارکت جویی تاکید کرده ام زیرا نبود یا کمبود آن را سدی در برابر پیشرفت حرفه می دانم.

پنجمین کنگره متخصصان علم اطلاعات امسال با قوت و گستردگی بیشتری برگزار می شود. سخنرانی های تخصصی، بحثهای حرفه ای در بیش از ۲۰ نشست تخصصی، تعامل درون و برون حرفه ای، مشارکت تعداد قابل توجهی از اندیشمندان خارج از حرفه می تواند یک فرصت ارزشمند برای تجربه اندوزی و اشتراک دانش باشد. چنانچه در کنگره های پیشین شرکت کرده باشیم و یا در جریان رخدادهای علمی و حرفه ای آنها قرار گرفته باشیم مطمئن خواهیم شد که دستاوردهای گوناگون آنها تاثیر مثبتی بر آگاهی ها، دانشها و تجربه های ما دارد.

شواهد حاکی از آنست که دانشجویان و جوانانی که در چنین رخدادهای حرفه ای مشارکت داشته اند، عموما موفق تر هستند و توانسته اند با تجربه اندوزی و کسب دانش، مدارج ترقی را آسان تر اما قوی تر طی کنند. آنها معمولا افرادی با ویژگیهای تعاملی و مشارکت جویی بیشتر و همچنین مثبت اندیش تر شده اند. این دقیقا چیزی است که حرفه ما شدیدا بدان نیاز دارد تا بتواند بر پویایی و فعالیتهای اجتماعی خود بیفزاید و اثربخش تر باشد.

پیشنهاد می کنم این فرصت ارزشمند را از دست ندهید. من شخصا چیزهای بسیار خوبی از شرکت سالانه در این رخداد بزرگ یاد گرفته ام و همواره احساس نشاط می کنم. به هر شکل ممکن، تلاش کنید در این رخداد بزرگ حرفه ای و علمی مشارکت کنید. بیاد داشته باشیم که بزرگان این حرفه (چه آنهایی که خوشبختانه در قید حیاتند و چه آنانی که طی سالهای اخیر درگذشته اند) همواره از انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و همایشهای آن پشتیبانی کرده و آن را ارزشمند و تاثیرگذار دانسته اند.

 فتاحی، رحمت الله. «مشارکت فعالانه در بزرگترین رخداد حرفه ای و علمی: وظیفه ای فردی و گروهی». سخن هفته لیزنا، شماره ۴64، ۲۷ آبان ۱۳۹۸