کد خبر: 42467
تاریخ انتشار: سه شنبه, 22 مهر 1399 - 13:41

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

آمار کتابخانه‌های دانشگاهی منتشر شد

منبع : ایرانداک
آمار 203 کتابخانه زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات،‌ و فناوری در سامانه آمار کتابخانه‌ها (آک) منتشر شد.
آمار کتابخانه‌های دانشگاهی منتشر شد

به گزارش لیزنا،  آمار 203 کتابخانه زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات،‌ و فناوری (عتف)؛ برای سال تحصیلی 98-1397 در سامانه آمار کتابخانه‌ها (آک) به نشانی AK.IRANDOC.AC.IR منتشر شده است. گفتنی است ایرانداک از سال تحصیلی 95-1394 تاکنون، آمار کتابخانه‌ها را در پنج بخشِ مجموعه، نیروی انسانی، زیرساخت، اعتبارات، و خدمات، بر پایه استاندارد NISO Z39.7 گردآوری می‌کند. این آمار را نمایندگان مؤسسه‌ها در سامانه وارد می‌کنند و ایرانداک پس از پایش و ویرایش، آن‌ها را منتشر می‌کند. گزیده آمار همه این کتابخانه‌ها در جدول زیر آمده است.

بخش

زیربخش (واحد)

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

همه

سرانه

به ازای هر عضو

مجموعه

کتاب چاپی (جلد)

48.945

17.610

385.985

0

9.935.829

54/12

کتاب چاپی (عنوان)

27.177

10.695

264.133

0

5.516.995

96/6

کتاب الکترونیکی (عنوان)

2.908

0

305.683

0

590.393

745/0

نسخه خطی (جلد)

107

0

16.000

0

21.740

027/0

نسخه خطی (عنوان)

185

0

32.000

0

37.583

047/0

منابع دیداری و شنیداری (عنوان)

1.319

10

142.196

0

267.795

338/0

پایان‌نامة کارشناسی ارشد (عنوان)

3.447

379

218.029

0

699.684

883/0

رسالة دکتری (عنوان)

331

1

24.811

0

67.131

085/0

گزارش طرح پژوهشی (عنوان)

172

4

2.716

0

34.983

044/0

همة منابع (عنوان) *

35.540

11.756

582.192

553

7.214.564

11/9

نیروی انسانی

کارکنان با رشته تحصیلی کتابداری (نفر)

3

1

35

0

616

0008/0

کارکنان با رشته‌های دیگر (نفر)

3

1

56

0

564

0007/0

همة کارکنان (نفر)

6

3

91

1

1180

0015/0

زیرساخت

مساحت مخزن (متر مربع)

472

130

7200

0

95.887

1210/0

مساحت تالار مطالعه (متر مربع)

444

140

6000

0

90.115

1138/0

صندلی برای مراجعان (صندلی)

181

80

1500

0

36.693

0463/0

اعتبارات

هزینه‌کرد برای خرید منابع داخلی (هزار ریال)

252.127

27.883

3.500.000

0

51.181.827

935/64611

هزینه‌کرد برای خرید منابع خارجی (هزار ریال)

469.044

0

67.590.954

0

95.216.000

67/120200

هزینه‌کرد برای تحقیق و توسعه (هزار ریال)

182.845

0

15.000.000

0

37.117.522

157/46857

خدمات

شمار امانت منابع به مراجعان (جلد)

9.871

2.611

121.000

0

2.003.848

53/2

اعضا (نفر)

3.902

1.413

78.777

20

792.142

-

* همة منابع؛ شمارِ عنوانِ همه کتاب‌های چاپی و الکترونیکی، نسخه‌های خطی، منابع دیداری و شنیداری، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، و گزارش طرح‌های پژوهشی را نشان می‌دهد.

همان‌گونه که جدول بالا نشان می‌دهد، 203 کتابخانه زیرپوشش وزارت عتف، برای هر عضو در سال تحصیلی 98-1397 نزدیک هفت عنوان کتاب چاپی و بیش از نه عنوان از همه منابع داشته‌ و به ازای هر 10 هزار عضو 15 تَن در کتابخانه‌ها کار می‌کرده‌اند. کتابخانه‌ها به ازای هر عضو، 53/2 جلد کتاب امانت داده و برای هر هزار عضو 46 صندلی داشته‌اند. کتابخانه‌ها در همین زمان به ازای هر عضو 64611.935 ریال منابع اطلاعات داخلی و 120200.67 ریال منابع اطلاعات خارجی (به جز پایگاه‌های اطلاعات علمی) خریداری کرده‌اند.

کتابخانه‌های دارای رتبه‌های نخست در هر زیربخشِ آمار هم در جدول زیر دیده می‌شوند.

بخش

زیربخش

کتابخانة دارای رتبة نخست در زیربخش

شمار/ واحد

مجموعه

کتاب چاپی

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

385.985  جلد

همة منابع *

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

582.192  عنوان

نیروی انسانی

کارکنان با رشته تحصیلی کتابداری

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

35  تَن

کارکنان با رشتة تحصیلی دیگر

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

56  تَن

همة کارکنان

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

91  تَن

زیرساخت

مساحت مخزن

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

7.200  متر مربع

مساحت تالار مطالعه

کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان

6.000  متر مربع

اعتبارات

هزینه‌کرد برای منابع داخلی

کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی

3.500  میلیون ریال

هزینه‌کرد برای منابع خارجی

کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

6.759 میلیون ریال

هزینه‌کرد برای تحقیق و توسعه

کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)

1.500 میلیون ریال

خدمات

شمار امانت منابع به مراجعان

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان

121.000  جلد

اعضا

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

78.777  تَن

* همه منابع؛ شمارِ عنوانِ همه کتاب‌های چاپی و الکترونیکی، نسخه‌های خطی، منابع دیداری و شنیداری، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، و گزارش طرح‌های پژوهشی را نشان می‌دهد.

همچنین ریز گزارش آمار کتابخانه‌ها برای سال تحصیلی 98-1397 در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس است.