کد خبر: 48794
تاریخ انتشار: یکشنبه, 10 تیر 1403 - 12:56

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

اعضای سامانه همانندجو در شش ماهه دوم 1402 افزایش یافت

منبع : ایرانداک
در شش ماهه دوم سال 1402، نزدیک به 46 هزار استاد و بیش از 554 هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از 764 مؤسسه، بیش از 108 هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند.
اعضای سامانه همانندجو در شش ماهه دوم 1402 افزایش یافت

به گزارش لیزنا»، بر پایة تبصرة نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامة اجرایی مصوب 23 مرداد 1398 هیئت وزیران؛ همة دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش؛ عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهه دوم سال 1402 نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانة «همانندجو» با پشتوانة روزافزونِ تمام‌متن 670 هزار عنوان پارسا، 242 هزار عنوان پیشنهاده، 844 هزار عنوان مقاله، و 750 عنوان کتاب و روی هم با نزدیک به 144 میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانۀ «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازة همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در شش ماهه دوم سال 1402، نزدیک به 46 هزار استاد و بیش از 554 هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از 764 مؤسسه، بیش از 108 هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. گزیدۀ عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است.

گزیدۀ عملکرد همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در شش ماهه دوم سال 1402

عملکرد همانندجویی

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانة همانندجو

764

درخواست‌های همانندجویی مؤسسه‌ها

108.442

استادان عضو سامانة همانندجو

45.550

دانشجویان عضو سامانة همانندجو

554.406

نشریه‌های علمی عضو سامانة همانندجو

360

درخواست‌های همانندجویی نشریه‌ها

6.265

همایش‌های عضو سامانة همانندجو

3

درخواست‌های همانندجویی همایش‌ها

0

 

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش ماهه دوم سال 1402، در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در همانندجویی پارسا و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی در شش ماهه دوم سال 1402

وابستگی سازمانی

شمار

مؤسسه‌های

عضو

شمار

درخواست

همانندجویی

شمار

استادان

عضو

شمار

دانشجویان

عضو

شمار

دانش ‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی*

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

122

71.186

29.140

279.351

42.305

دانشگاه پیام نور

172

8.861

4.392

67.236

12.367

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

2

8

0

204

0

دانشگاه ملی مهارت

1

7

4

678

0

دانشگاه فرهنگیان

6

304

805

2.067

207

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی

10

657

478

3.049

16.694

سایر دستگاه‌های اجرایی

45

1.147

789

8.491

1.348

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

289

23.166

5.390

116.558

14.847

دانشگاه آزاد اسلامی

114

3.105

4.511

75.933

33.737

حوزه‌های علمیه

3

1

41

839

0

همه

764

108.442

45.550

554.406

121.505

* شمار دانش‌آموختگان بر پایة آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 1401- 1402 از مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

ریزِ گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌‌ها در شش ماهه دوم سال 1402، در 90 برگ، در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان است.