کد خبر: 37786
تاریخ انتشار: شنبه, 10 آذر 1397 - 10:36
ایمیل
چاپ

داخلی

»

مطالب کتابداری

»

کتابخانه و کتابداری

انتشار نتایج رتبه بندی موضوعی سال 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز

منبع : روابط عمومی ایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
    پایگاه رتبه بندی تایمز نتایج رتبه بندی موضوعی سال 2019 خود را منتشر کرد.
انتشار نتایج رتبه بندی موضوعی سال 2019 پایگاه رتبه بندی تایمز

 

به گزارش لیزنا، دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست ISC گفت: یکی از رتبه بندی­ های مهمی که رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است،‌ این رتبه بندی در 11 حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه ­های برتر جهان را معرفی می­ کند.

وی افزود: این حوزه­ های موضوعی عبارتند از مهندسی و فناوری (شامل مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)، علوم زیستی (شامل علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری)، علوم فیزیکی (شامل فیزیک و نجوم، شیمی،زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی) هنر و علوم انسانی (شامل زبان، ادبیات و زبانشناسی، تاریخ، ‌فلسفه و الهیات، هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، باستان شناسی، معماری)، پزشکی (Clinical, pre-clinical & health) (شامل Other health، پزشکی و دندانپزشکی) اقتصاد و تجارت (شامل اقتصاد و اقتصاد سنجی، تجارت و مدیریت، حسابداری و امور مالی)، علوم اجتماعی (شامل جغرافی، جامعه شناسی، سیاست و مطالعات بین الملل، ارتباطات و رسانه)، علوم کامپیوتر،‌ روانشناسی، آموزش و حقوق.

دهقانی افزود: رتبه بندی موضوعی تایمز نیز بر اساس همان 13 شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز انجام می­شود اما هر کدام از این شاخص­ها متناسب با هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می­شود.

معیار

شاخص

آموزش

بررسی شهرت: آموزش

نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی

نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی

نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه

درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت ­علمی

پژوهش

بررسی شهرت: پژوهش

درآمد پژوهش

تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی

استنادات

تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده

درآمد صنعتی

درآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی)

وجهه بین­المللی

نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به بومی

نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی

سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی

سرپرست ISC در ادامه گفت: از میان 11 حوزه موضوعی که رتبه بندی تایمز اعلام کرده است دانشگاه­های ایران توانسته ­اند در 9 حوزه موضوعی پزشکی (clinical pre-clinical health)، علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت ،علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری و مهندسی و فناوری در بین دانشگاه­های برتر جهان قرار گیرند.

دانشگاه تهران در حوزه­ های آموزش با بازه رتبه­ای 400-301، هنر و علوم انسانی با رتبه 401+ و علوم اجتماعی با بازه رتبه­ ای 500-401، تنها دانشگاه ایران در بین دانشگاه­های برتر جهان در این حوزه­ ها است.

در حوزه اقتصاد و تجارت، دانشگاه تهران به همراه دانشگاه اصفهان به ترتیب با قرار گرفتن در بازه رتبه­ای  400-301و  501+  دو دانشگاه ایران در جمع دانشگاه ­های برتر جهان هستند.

در حوزه پزشکی از ایران 5 دانشگاه در میان 721 دانشگاه برتر جهان قرار دارند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه ای 500-401 در بین دانشگاه ­های ایرانی رتبه نخست را دارد و در رتبه ­های بعدی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز با بازه رتبه­ای 600-501 و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه 601 + در بین دانشگاه­ های برتر قرار دارند.

در حوزه علوم زیستی، 11 دانشگاه از ایران در بین 751 دانشگاه برتر جهان قرار دارند که دانشگاه صنعتی اصفهان با قرار گرفتن در بازه رتبه ای 600-501 رتبه اول دانشگاه های ایران را دارد و پس از این دانشگاه دانشگاه های فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، تهران و ارومیه با بازه رتبه­ ای 601+ در این فهرست دیده می­ شوند.

در حوزه علوم فیزیکی، 24 دانشگاه از ایران در میان 963 دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شوند که دانشگاه نوشیروانی بابل با قرار گرفتن در بازه رتبه ای 300-251 و دانشگاه کاشان با بازه رتبه­ای 500 -401 در بین دانشگاه ­های ایران به ترتیب در رتبه های اول و رتبه دوم قرار دارند. دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، گیلان، علم وصنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران با بازه رتبه ­ای 600-501 و دانشگاه ­های شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، مازندران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی شیراز، تبریز و زنجان با بازه رتبه­ ای  800 -601 و دانشگاه های الزهرا، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، ارومیه و یزد با بازه­ رتبه­ای +801 در این فهرست دیده می­ شوند.

در حوزه علوم کامپیوتری، 9 دانشگاه از ایران در بین 684 دانشگاه برتر جهان قرار دارند، دانشگاه ­های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز و تهران با بازه رتبه ­ای 500-401،‌ دانشگاه­های فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی با بازه رتبه­ای 600 -501 و دانشگاه اصفهان با رتبه 601+ در این فهرست حضور دارند.

 در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، 23 دانشگاه از ایران در بین 903 دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شود که دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه تهران با بازه رتبه ای 300-251 در بین دانشگاه­های ایران رتبه اول را در این حوزه دارند. دانشگاه­های گیلان، کاشان، مازندران و صنعتی شریف با بازه رتبه ای 400-301، دانشگاه­های صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان با بازه رتبه­ ای 500-401، دانشگاه­های فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، شیراز، صنعتی شیراز و تبریز با بازه رتبه ­ای 600-501، دانشگاه­های شهید مدنی آذربایجان، اصفهان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، ارومیه و زنجان با بازه رتبه­ای 800-601 و در نهایت دانشگاه­های شهید باهنر کرمان و یزد با رتبه 801+  در این فهرست دیده می­شوند.

 

نتایج رتبه بندی موضوعی تایمز سال 2019

حوزه موضوعی

نام دانشگاه

رتبه سال 2019

آموزش

 

دانشگاه تهران

400-301

هنر و علوم انسانی

 

دانشگاه تهران

+401

علوم اجتماعی

 

دانشگاه تهران

500-401

اقتصاد و تجارت

 

دانشگاه تهران

400-301

دانشگاه اصفهان

+501

پزشکی

(پزشکی و دندانپزشکی )

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

500-401

دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز

600-501

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

+601

علوم زیستی

(علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری

 

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

600-501

دانشگاههای فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، تهران و ارومیه

+601

علوم فیزیکی

(فیزیک و نجوم، شیمی،زمین شناسی، محیط زیست و علم دریایی، آمار و ریاضی)

 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

300-251

دانشگاه کاشان

500-401

دانشگاههای صنعتی امیر کبیر، گیلان، علم وصنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران

600-501

شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، مازندران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی شیراز تبریز و زنجان

800-601

دانشگاههای الزهرا، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، ارومیه و یزد

+801

علوم کامپیوتری

 

دانشگاه­های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان،شیراز،تبریز و تهران

500-401

دانشگاه­های فردوسی مشهد،خواجه نصیرالدین طوسی،شهید بهشتی

600-501

دانشگاه اصفهان

+601

مهندسی و فناوری

(مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)

 

دانشگاه­های صنعتی نوشیروانی بابل و  تهران

300-251

دانشگاه­های گیلان، کاشان،مازندران و صنعتی شریف

400-301

دانشگاه­های صنعتی امیرکبیرو صنعتی اصفهان

500-401

دانشگاه­های فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران،

شیراز، صنعتی شیراز وتبریز

600-501

دانشگاه­های شهید مدنی آذر بایجان، اصفهان

خوارزمی،خواجه نصیرالدین طوسی،

شهید بهشتی،صنعتی شاهرود، ارومیه و زنجان

800-601

دانشگاه­های شهید باهنر کرمان، یزد

+801

 

خواهشمند است جهت تسهیل ارتباط خود با لیزنا، در هنگام ارسال پیام نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
۱. از توهین به افراد، قومیت‌ها و نژاد‌ها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهام‌زنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیام‌ها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود لیزنا را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.
نام:
ایمیل:
* نظر: