دوشنبه, 27 خرداد 1398 - 09:52
ما و نسل جوان حرفه: هر یک در کجا ایستاده ایم؟

ما و نسل جوان حرفه: هر یک در کجا ایستاده ایم؟

رحمت الله فتاحی
دوشنبه, 24 تیر 1398 - 09:10
کنگره پنجم با نسلی نو از مدیران کلید خورد

کنگره پنجم با نسلی نو از مدیران کلید خورد

ابرهیم عمرانی
دوشنبه, 17 تیر 1398 - 10:10
بازدید علمی

بازدید علمی

حمید رضا جمالی مهموئی
دوشنبه, 27 خرداد 1398 - 09:52
ما و نسل جوان حرفه: هر یک در کجا ایستاده ایم؟

ما و نسل جوان حرفه: هر یک در کجا ایستاده ایم؟

رحمت الله فتاحی
دوشنبه, 13 خرداد 1398 - 10:04
گونه ای در حال انقراض: باز هم سوزنی به خودمان

گونه ای در حال انقراض: باز هم سوزنی به خودمان

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 06 خرداد 1398 - 13:33
دانشگاههای ما و فرار مغزها:  ادامه صحبت هفته پیش

دانشگاههای ما و فرار مغزها: ادامه صحبت هفته پیش

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 - 09:51
هزینه مهاجرت تحصیلکرده های ما بر شانه چه کسانی است

هزینه مهاجرت تحصیلکرده های ما بر شانه چه کسانی است

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 - 10:07
عقب نشینی ناشران در برابر دسترسی آزاد یا خرید فرصت؟

عقب نشینی ناشران در برابر دسترسی آزاد یا خرید فرصت؟

ابراهیم عمرانی