سخن هفته

سخن هفته (20)

دوشنبه, 04 فروردين 1399 05:15

سال نو ، کرونا و ازدحام اطلاعات

نوشته شده توسط

سید ابراهیم عمرانی

دوشنبه, 26 اسفند 1398 09:35

همیشه خرد پاسبان تو باد!

نوشته شده توسط

یزدان منصوریان

یکشنبه, 18 اسفند 1398 22:55

لیزنا 10ساله شد

نوشته شده توسط

سید ابراهیم عمرانی

دوشنبه, 05 اسفند 1398 09:32

رنج‌های واقعی در دنیای مجازی

نوشته شده توسط

یزدان منصوریان

دوشنبه, 21 بهمن 1398 02:54

درسهای خوب، ارائه‌های ضعیف

نوشته شده توسط

سید ابراهیم عمرانی

دوشنبه, 14 بهمن 1398 08:11

اطلاع جویی در شرایط اضطرار

نوشته شده توسط

یزدان منصوریان

صفحه1 از2